Vi påvirker fremgang for mennesker & bedrifter

Vi er en ressurs for våre søsterselskaper som håndterer markedsføring og komplekse problemer ved hjelp av teknologi og kreativitet.

Vårt fokus

Rekruttering
Noen rekrutterer dyktige mennesker. Vi rekrutterer riktige mennesker. Dette betyr kort fortalt dyktige mennesker med samme kultur, verdier og drive som oss.
Samarbeid
I Rokea-familien har vi stort fokus på miljø, trivsel og takhøyde. Med flat arbeidsstruktur og senkede skuldre samarbeider vi på tvers, og stiller alltid opp for hverandre.
Ledelse og utvikling
Vår misjon er å skape fremgang hos mennesker og bedrifter. Her inngår et konstant fokus på å bygge eksisterende og kommende ledere. Vi ser potensialet i både mennesker og bedrifter, og løfter dette!
HR
Ved å fokusere på trivsel hos hver enkelt ansatt har HR et mål om å skape Norges beste arbeidsplass. Dette gjenspeiles i våre verdier, vårt miljø og våre resultater!
Markedsføring
Med en nytenkende og resultatorientert markedsavdeling er vi alltid på utkikk etter nye og bedre løsninger for å optimalisere markedsføringen vår.
Økonomi
Med øye for tall skaper vi lønnsomhet på alle fronter. Vi kjører jevnlige analyser og har stor åpenhet internt om hvordan økonomien i konsernet til enhver tid forløper seg.

Rekruttering

Noen rekrutterer dyktige mennesker. Vi rekrutterer riktige mennesker. Dette betyr kort fortalt dyktige mennesker med samme kultur, verdier og drive som oss.

Samarbeid

I Rokea-familien har vi stort fokus på miljø, trivsel og takhøyde. Med flat arbeidsstruktur og senkede skuldre samarbeider vi på tvers, og stiller alltid opp for hverandre.

Ledelse og utvikling

Vår misjon er å skape fremgang hos mennesker og bedrifter. Her inngår et konstant fokus på å bygge eksisterende og kommende ledere. Vi ser potensialet i både mennesker og bedrifter, og løfter dette!

HR

Ved å fokusere på trivsel hos hver enkelt ansatt har HR et mål om å skape Norges beste arbeidsplass. Dette gjenspeiles i våre verdier, vårt miljø og våre resultater!

Markedsføring

Med en nytenkende og resultatorientert markedsavdeling er vi alltid på utkikk etter nye og bedre løsninger for å optimalisere markedsføringen vår.

Økonomi

Med øye for tall skaper vi lønnsomhet på alle fronter. Vi kjører jevnlige analyser og har stor åpenhet internt om hvordan økonomien i konsernet til enhver tid forløper seg.